facebook

Privacy Beleid

De bescherming van uw gegevens en uw privacy is belangrijk voor ons. In volgende punten lichten we de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens toe bij het gebruik van onze website:

 1. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die aan uw persoon kunnen worden toegekend. Dit omvat bijvoorbeeld informatie zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

 2. Verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens is CONFTEC GmbH, Daimlerstr. 12, DE-61352 Bad Homburg, Tel.: +49 6172-592390, Fax: +49 6172- 592399, info@conftec.de.

 3. De over u verzamelde gegevens, worden bewaard binnen de Europese Economische Ruimte (EER), maar kunnen ook worden overgedragen naar en verwerkt buiten de EER. Dergelijke openbaarmaking van uw persoonlijke informatie zal in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving.

 4. We informeren u over eventuele gegevensverzameling voor wat persoonsgegevens betreft.

  Wij verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens voor het onderzoek en de verwerking van uw contract en de levering van de door u gevraagde diensten en voor zover wettelijk toegestaan ​​voor doeleinden van reclame of marktonderzoek en opinieonderzoek, rekening houdend met gegevensbescherming.
  Uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan een in Duitsland gevestigde orderverwerker die uw persoonlijke gegevens voor ons beheert.

  Bovendien zullen de gegevens alleen aan derden worden bekendgemaakt met het oog op het uitvoeren van de bovengenoemde services, d.w.z. Bijvoorbeeld aan leveranciers om verzending af te handelen, of aan kredietbureaus of incassobureaus om de kredietwaardigheid, identiteit of verzamelingsdoeleinden te verifiëren.

  Er is geen openbaarmaking van uw gegevens, zonder dat wij u daarover informeren.

  De naleving van de bepalingen van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (GDPR) van de Algemene Verordening Gegevensbesch.erming (AVG) en de Telemediawet (TMG) is gegarandeerd. We beperken de overdracht van uw gegevens tot een minimum.

  Alle persoonlijke gegevens worden altijd in gecodeerde vorm verzonden om misbruik van de gegevens door derden tegen te gaan.

 5. Informatie, intrekking, verzet, annulering en beperking van gebruik

  U hebt het recht om een ​​bevestiging van ons te vragen gaande over de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben; u hebt recht op informatie over deze persoonlijke gegevens en aan informatie daarover, over het doel van de verwerking, de duur van de verwerking, welke categorieën persoonsgegevens wij over u verwerken, het bestaan ​​van een recht op rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die u betreffen of op de beperking van de verwerking of het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking en het bestaan ​​van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit.

  U hebt ook het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren.

  U hebt het recht om te eisen dat de persoonlijke gegevens betreffende u onmiddellijk worden verwijderd. We zijn verplicht om persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen, mits de verwerking van de gegevens voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt, niet langer nodig is.
  Of u hebt hun toestemming waarop de verwerking oorspronkelijk was gebaseerd ingetrokken en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking.
  Of u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking en we kunnen geen legitieme redenen voor verwerking aantonen, die opweegt tegen uw belangen, rechten
  en vrijheden, of die dient om te beweren, uit te oefenen of verdedigen van juridische claims.

  Als persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct mail te beheren, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op u met het doel van dergelijke advertenties.

  U hebt ook het recht om te eisen dat uw persoonlijke gegevens onmiddellijk worden verwijderd en wij zijn ook verplicht om uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen als de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of als de verwijdering van de persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van de Unie- of nationale wetgeving waaraan wij zijn onderworpen.

  U hebt ook het recht om te eisen dat uw persoonlijke gegevens onmiddellijk worden verwijderd en wij zijn ook verplicht om uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen, indien de persoonsgegevens met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij zijn verzameld overeenkomstig artikel 8, lid 1, i. door toestemming van een minderjarige van 17 jaar of ouder, of met toestemming van het ouderlijk toezicht.

  Dit is enkel van toepassing als er geen legitieme redenen of wetten voor verwerking zijn.

  U hebt het recht om persoonlijk informatie die u ons verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen.

  Als u uitdrukkelijk toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor een of meer specifieke doeleinden, heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de legaliteit van de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van de toestemming tot de intrekking.

  U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Hessische data protectiebureau (toezichthoudende autoriteit) over schendingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

  Het verstrekken van persoonlijke gegevens die over u tijdens het bestelproces zijn verzameld, is vereist om een ​​contract af te sluiten.

  Houd er rekening mee dat het niet verstrekken van de gevraagde persoonlijke gegevens tijdens het bestelproces ertoe leidt dat we de door u gevraagde bestelling niet kunnen uitvoeren.

 6. Als u ons contactformulier gebruikt, verzamelen wij persoonlijke gegevens alleen binnen de door u verstrekte omvang. We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

 7. Onze website kan links bevatten naar websites van andere aanbieders, waar dit privacy beleid niet op van toepassing is.

 8. Opslag van persoonlijke gegevens bij een bezoek aan onze website

  Wanneer u onze website bezoekt, stuurt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de servers van de hostingprovider op onze website. De hostingdiensten voor onze website worden verzorgd door CANCOM Pironet AG & Co., Von-der-Wettern-Straße 27, 51149 Köln en Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA, 98109, United States.

  Wanneer u onze website bezoekt, wordt een directe verbinding gemaakt met de servers van onze webhost voor de duur van uw bezoek. De informatie over het bezoek aan de website zal tijdelijk in een logbestand worden opgeslagen. De volgende informatie wordt verzameld en opgeslagen tot ze automatisch wordt verwijderd: - IP-adres van de aanvragende computer,
  • datum en tijd van toegang,
  • naam en URL van het opgehaalde bestand,
  • website van waaruit toegang wordt verkregen (verwijzende URL),
  • de gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

  De vermelde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:
  • zorgen voor een vlotte verbinding van de website,
  • zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
  • Evaluatie van systeemveiligheid en stabiliteit ook
  • voor verdere administratieve doeleinden.
  De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid. 1, zin 1, lit. f DSGVO. Ons legitieme belang volgt uit de bovenstaande gegevensverzameling. In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens om conclusies over u te trekken.

 9. Cookies

  Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen en bij latere toegang wordt opgehaald. Wij gebruiken cookies om uw bezoek gebruiksvriendelijker te maken. Wij gebruiken cookies niet om persoonlijke informatie op te slaan of door te geven aan derden.
  Er zijn twee soorten cookies: permanente en tijdelijke cookies (sessiecookies). Permanente cookies worden maximaal twaalf maanden als bestand opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. Sessiecookies worden tijdelijk opgeslagen en verwijderd wanneer u uw browsersessie afsluit. Wij gebruiken permanente cookies om uw selectie van de homepage en uw gegevens op te slaan wanneer u een klantaccount aanmaakt. Wij gebruiken sessiecookies om te controleren of u bent ingelogd of een item in uw winkelwagen hebt geplaatst wanneer u het productfilter gebruikt.

  Wij maken gebruik van cookies, omdat deze ons in staat stellen het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Ze helpen ons bijvoorbeeld te herkennen dat u al individuele pagina's van onze website hebt bezocht.

  U kunt cookies eenvoudig van uw computer of mobiele apparaat verwijderen met behulp van de instellingen van uw browser. In het menu "Help" van uw browser leert u hoe u met cookies kunt omgaan en ze kunt verwijderen. U kunt cookies uitschakelen of op de hoogte worden gebracht wanneer een nieuwe cookie naar uw computer of mobiele apparaat wordt verzonden. We willen er echter op wijzen, dat u mogelijk niet alle functies volledig kunt gebruiken als u cookies weigert.

 10. Cookies van derden

  Wij gebruiken cookies van derden om gegevens te aggregeren met behulp van analytische tools zoals Google Analytics en Optimizely. Dit zijn zowel permanente als tijdelijke cookies (sessiecookies). Met behulp van deze cookies kunnen wij bij terugkeer op onze site zien dat u reeds bij ons bent geweest. De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn nodig voor bovengenoemde doeleinden ter bescherming van onze legitieme belangen en die van derden overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder S. 1 lid. f AVG. Permanente cookies worden maximaal 24 maanden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat.

  1. GOOGLE ANALYTICS

   Google Analytics is een dienst van Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en Google in staat stellen het gebruik van onze website te analyseren. De door de Cookie verzamelde informatie over het gebruik van onze websites (inclusief uw IP-adres) wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Let op: de code "gat._anonymizeIp();;;" is toegevoegd aan onze webpagina's Google Analytics om anonieme verzameling van IP-adressen te waarborgen (zgn. IP masking). Uw IP-adres wordt daarom alleen op ons verzoek door Google in verkorte vorm vastgelegd, waardoor anonimisering wordt gewaarborgd en geen conclusies over uw identiteit kunnen worden getrokken. Als IP-anonimisering op onze websites wordt geactiveerd, zal Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, inkorten. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons samen te stellen en om ons verdere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van websites en het internet. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt uitsluitend plaats op grond van wettelijke bepalingen of in het kader van de verwerking van bestelgegevens. Google zal in geen geval uw gegevens samenbrengen met andere gegevens die door Google zijn verzameld. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google en de hierboven beschreven wijze van gegevensverwerking alsmede het genoemde doel. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geschikte instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verzamelt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die beschikbaar is onder de volgende link

   http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
  2. DOUBLECLICK BY GOOGLE

   DoubleClick van Google is een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google'). Doubleclick by Google gebruikt cookies om advertenties weer te geven die voor u relevant zijn. Hierbij krijgt uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties in uw browser zijn verschenen en welke advertenties zijn bekeken. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Met behulp van de Doubleclick-cookies kunnen Google en gelieerde websites alleen advertenties weergeven op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op internet. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd, wordt door Google ter evaluatie doorgestuurd naar een server in de VS en daar bewaard. Een overdracht van de gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats als gevolg van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens. In geen geval zal Google zijn gegevens matchen met andere gegevens die Google verzamelt. Door onze webpagina's te gebruiken, gaat u akkoord met de verwerking van de gegevens die door Google over u zijn verzameld en de manier waarop zoals hierboven beschreven, de gegevensverwerking en het aangegeven doel. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browser software; We willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de cookies gegenereerde gegevens worden verzameld en worden gerelateerd aan uw gebruik van de website aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google, dit kan u doen via volgende link:
   https://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous?sig=ACi0TChtUT7eAdC639QpiVip_9gqyfwexzQTkWdvRxWY57jwvvTDL0n4BmGv2-8Uvx98zRmg4kpnOnvydmx-klekXsUB9RMZ2jb8gncztXwUpPzleZdnHcs&hl=en-GB Download en installeer de browser invoeg toepassing die beschikbaar is onder Doubleclick Deactivation Extension. Als alternatief kunt u de Doubleclick-cookies op de website van Digital Advertising Alliance uitschakelen via de volgende link (http://www.aboutads.info/choices/).

  3. Facebook Custom Audience

   Gebruiksvoorwaarden voor aangepaste doelgroepen. Facebook Custom Audience is een service van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Met deze service kunnen we bezoekers van onze website groeperen naar verschillende doelgroepen, afhankelijk van uw gedrag op onze website.
   Om bezoekers te meten en te herkennen op Facebook, wordt eerst een Facebook Custom Audience Pixel gemaakt en geïntegreerd op onze website.
   Deze pixel markeert de gebruikers van de pagina en zorgt ervoor dat Facebook de mensen in hun eigen netwerk kan herkennen. Dit werkt via het apparaatonafhankelijke Facebook-gebruikers-ID.
   https://www.facebook.com/about/privacy

  4. Facebook Connect

   Als u bent geregistreerd en bent aangemeld bij Facebook, verbindt de Facebook Connect-service u met onze website tussen onze website en Facebook.
   De verbinding is uitsluitend bedoeld om te meten in relatie tot artikel "10.4 Facebook Custom Audience". Houd er rekening mee dat uw Facebook-account valt onder de Privacy en Gebruiksvoorwaarden van Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).
   https://www.facebook.com/about/privacy

 11. Social Plug-Ins

  Onze website maakt gebruik van sociale plug-ins ("plug-ins") van verschillende sociale netwerken. Met behulp van deze plug-ins kunt u bijvoorbeeld inhoud delen of producten aanbevelen. De plug-ins zijn standaard actief op acredo.be. Als deze plug-ins geactiveerd zijn, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk, zodra ze een website van onze internetpresentie oproepen. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van het sociale netwerk naar uw browser gestuurd, die deze vervolgens in de website integreert. Door de integratie van de plug-ins ontvangt het sociale netwerk de informatie die u de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen. Als u bent ingelogd op het sociale netwerk, kan het bezoek worden toegewezen aan uw account. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de Facebook "Like"-knop te klikken of een opmerking te maken, wordt de betreffende informatie rechtstreeks van uw browser naar het sociale netwerk gestuurd en daar opgeslagen. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door sociale netwerken, alsmede uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over de gegevensbescherming van de betreffende netwerken of websites. Hieronder vindt u de relevante links. Ook als u niet geregistreerd bent bij de sociale netwerken, kunnen gegevens naar de netwerken worden verzonden vanaf websites met actieve sociale plug-ins. Een actieve plug-in stelt bij elke toegang tot de website een cookie met een identificatiecode in. Aangezien uw browser deze cookie elke keer dat u verbinding maakt met een netwerkserver zonder dat u hierom wordt gevraagd, kan het netwerk deze cookie in principe gebruiken om een profiel aan te maken van de webpagina's die de gebruiker van de identificator heeft bezocht. En het zou dan ook mogelijk zijn om deze identifier later weer aan een persoon toe te wijzen - bijvoorbeeld bij het later inloggen op het sociale netwerk. Wij gebruiken de volgende plug-ins op onze websites: Facebook, Twitter en Pinterest Als u niet wilt dat sociale netwerken via actieve plug-ins gegevens over u verzamelen, kunt u de sociale plug-ins met een klik op onze websites deactiveren of in uw browserinstellingen de functie "Cookies van derden blokkeren" selecteren. Dan stuurt de browser geen cookies naar de server voor ingesloten inhoud van derden. Met deze instelling kunnen andere functies dan de plug-ins echter niet meer werken.

  1. FACEBOOK

   We maken gebruik van plug-ins van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (" Facebook "). De link naar de privacy policy Facebook is hier te vinden

   Facebook Privacybeleid

  2. TWITTER

   We maken gebruik van plug-ins van het sociale netwerk Twitter, dat wordt beheerd door Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (" Twitter "). De link naar de privacy policy Twitter is hier te vinden:

   Twitter Privacybeleid

  3. PINTEREST

   We maken gebruik van plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, die wordt geëxploiteerd door de Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA (" Share "). De link naar het privacybeleid van opties, zie hier:

   Privacybeleid van Pinterest

  4. SOCIALE AANMELDING

   Wij bieden u de mogelijkheid om direct te registreren met uw bestaande Facebook-profiel met ons. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u eerst worden doorgestuurd naar Facebook. Daar wordt u gevraagd met uw gebruikersnaam en wachtwoord om te registreren. We nemen geen kennis loop van uw login gegevens. Als u reeds bent aangemeld bij Facebook, wordt deze stap overgeslagen. naar aanleiding van Facebook zal informeren welke gegevens aan ons (publieke profiel, vrienden lijst, e-mailadres en huidige woonplaats wordt gezonden U bevestigt dit met de knop "OK". Met de verzonden gegevens maken wij uw klantaccount aan, waarbij uw vriendenlijst natuurlijk niet door ons wordt opgeslagen. Verder dan alleen een blijvende link tussen uw klantaccount en uw account op Facebook vindt niet plaats en reikwijdte van gegevensverzameling en verdere verwerking en Nu Als u de gegevens gebruikt die door Facebook zijn verstrekt, evenals uw rechten en opties om uw privacy te beschermen, raadpleegt u de

   Facebook Privacybeleid

www.acredo.be maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan onze website tot een aangename ervaring te maken. Cookies van diensten van derden worden ook ingesteld. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring