facebook

Online inhoud

o garantie wordt gegeven door de auteur dat de verstrekte informatie actueel, correct, nauwkeurig of volledig is.

Tenzij een met voorbedachte rade of grove nalatigheid van de auteur kan worden bewezen, kan enige vordering tot aansprakelijkheid jegens de auteur voor materiaal en immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie, uitdrukkelijk worden uitgesloten. Alle gedane aanbiedingen zijn onder voorbehoud en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen of alle inhoud van het web zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

Online geschillenbemiddeling

Online geschillenbemiddeling volgens Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbemiddeling (OS). Link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Opmerking overeenkomstig artikel 36 lid 1 VSBG: www.acredo.be in principe niet bereid en verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Copyright en trademark recht

In alle publicaties doet de auteur zijn uiterste best om het auteursrecht op afbeeldingen, grafische afbeeldingen, geluidsbestanden, videosequenties en teksten na te leven, om afbeeldingen, grafische afbeeldingen, geluidsbestanden te gebruiken, videobeelden en teksten die hij zelf heeft gecreëerd, of om gebruik te maken van afbeeldingen, grafische afbeeldingen, geluidsbestanden, videosequenties en teksten waarvoor geen licentie vereist is. Alle merken en handelsmerken dewelke verschijnen op de website en auteursrechtelijke beschermd zijn door derde partijen, zijn onderworpen aan het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaren. Het feit dat ze niet worden vernoemd is geen aanwijzing dat ze niet worden beschermd door de rechten van derden! Het auteursrecht van eender welke publicatie dewelke gecreëerd werd door een auteur blijft exclusieve eigendom van deze auteur.

Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur is het gebruik of kopiëren van dergelijke afbeeldingen, afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten niet toegestaan. Deze website gebruikt statistische gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Deze gegevens worden anoniem verzameld. Cookies kunnen hiervoor worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de bezoeker. Cookies stellen ons in staat om de browser van de bezoeker te herkennen. De gegevens die worden verzameld met behulp van de etracker-technologieën zijn niet zonder de expliciete toelating van de gebruiker om een bezoeker persoonlijk te identificeren en zijn niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem.

www.acredo.be maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan onze website tot een aangename ervaring te maken. Cookies van diensten van derden worden ook ingesteld. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring